Antologi

Missnöjet med förseningar, uteblivna tåg och andra trafikstörningar är stor. Debatten kring tåg­störningar är komplex och många gånger pratar de inolverade förbi varandra. Det råder ingen enighet om vilka som är de största problemen för dagens tågresenärer eller vad som hindrar personer som idag flyger eller kör bil från att byta till tåg.

Resenärernas styrelse beslutade därför 2023 att skapa en antologi ”Ett lyft för tågtrafiken – med resenärsperspektiv”.

Till antologin bidrar ledande forskare samt aktörer med kunskap om tågtrafik och järnväg. En redaktionsgrupp under ledning av styrelseledamot Karin Svensson Smith tillsammans med Mats Améen och styrelseledmot Mårten Zetterman koordinerar arbetet.Denna sammanställning av forskning och praktiska erfarenheter syftar till att visa hur ökad och förbättrad tågtrafik kan bidra till att uppnå de trafikpolitiska målen.

Projektet kommer att genomföras under 2024 och resultatet presenteras i början av 2025.

Kontaktperson
Karin Svensson-Smith
karin.svensson.smith@resenarerna.se