You are here: Home / Bli medlem

Välkommen som medlem i Resenärerna!

Resenärerna – Riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter (tidigare Resenärsforum) hälsar dig välkommen som medlem, oavsett om du är privatperson eller om du vill att din resenärsförening1 ska bli föreningsmedlem.

Medlemskap. Att bli medlem i Resenärerna innebär att du får en möjlighet att göra din röst hörd i kollektivtrafikfrågor, att du bidrar till att bredda föreningens plattform och röst i den allmänna debatten och att du även kan medverka genom att arbeta aktivt (i styrelsen eller på annat sätt) om du vill det. Ju fler vi är, desto starkare blir vi!

Medlem blir man genom att registrera sig direkt via formuläret nedan. De fält som har en asterisk (*) måste fyllas i, dvs. namn och e-postadress. Fyll gärna i postnummer och ort, då föreningen är intresserad av att veta hur medlemmarna är spridda över landet. 

Avgiften för nya medlemmar är 50 kronor för det första året. Från och med år två är avgiften 200 kronor per år.

Betala in avgiften på något av följande sätt:

  • Swish – nr 123 574 96 68
  • Bankgiro – bg 231 7931

Obs! Det är viktigt att skriva in ditt eller föreningens namn i textfältet vid betalningen. Många banker anger tyvärr inte vem avsändaren är.

Vad händer sedan? När föreningen fått anmälan och betalning skickas medlemsinformation ut till angiven adress.

1Resenärs- eller kollektivtrafikföreningar ska kontakta Resenärernas kansli för mer information. Skriv till: info@resenarerna.se.