You are here: Home / Om oss

Om oss

Resenärerna är riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för att förbättra situationen för svenska kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är aktiva medlemmar av Sveriges konsumenter och representerar Sverige i paraplyorganisationen European Passengers’ Federation.

Resenärerna företräder, som enda organisation, resenärsperspektivet på nationell nivå. Vi organiserar såväl resenärsföreningar, nätverk med resenärer som enskilda resenärer. Vi reflekterar självständigt utan att vara bundna av geografiska eller administrativa gränser. Eftersom kollektivtrafiken är regionalt organiserad är behovet av att kunna tillämpa ett nationellt förhållningssätt extra viktigt. Resenärerna verkar för en bättre nationell samordning av kollektivtrafiken och göra den enklare och effektivare, vilket gynnar såväl konsumenter som skattebetalare.

Resenärernas mål är att resenärer ska involveras mer i beslut som rör kollektivtrafiken, eftersom användarna har god kunskap om hur kollektivtrafikens tjänster kan förbättras. Med ett större kundfokus kan kollektivtrafikens attraktivitet öka och därmed få fler att resa tillsammans, vilket i sin tur bidrar till att kunna uppnå beslutade klimat- och transportmål.

Ordförande
Jonas Friberg
jonas.friberg@resenarerna.se

Vice ordförande
Emil Frodlund
emil.frodlund@resenarerna.se

Kassör
Anders Björkström
anders.bjorkstrom@resenarerna.se

Styrelseledamot
Olle Ek
olle.ek@resenarerna.se

Styrelseledamot
Mårten Zetterman
marten.zetterman@resenarerna.se

Styrelseledamot
Karin Svensson-Smith
karin.svensson.smith@resenarerna.se

Styrelseledamot
Thomas Montgomery
thomas.montgomery@resenarerna.se

Styrelseledamot
Johnny Bröndt
johnny.brondth@resenarerna.se

Ersättare
Christina Axelsson
christina.axelsson@resenarerna.se

Ersättare
Elisabeth Lundberg Karlsson
elisabeth.lundberg.karlsson@resenarerna.se

Ersättare
Julia Ekström
julia.ekstrom@resenarerna.se

Ersättare/Ansvarig utgivare Nyhetsbrev
Kurt Hultgren
kurt.hultgren@resenarerna.se

Kommunikationsansvarig
Estelle Ferger
estelle.ferger@resenarerna.se