Om oss

Resenärerna är riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter. Som en partipolitiskt obunden förening arbetar vi för att förbättra förhållandena för svenska kollektivtrafikresenärer. Vi är aktiva medlemmar i Sveriges konsumenter och representerar Sverige i den europeiska paraplyorganisationen European Passengers’ Federation.

Som den enda organisationen som företräder resenärsperspektivet på nationell nivå organiserar Resenärerna både resenärsföreningar, nätverk av resenärer och enskilda resenärer. Vi arbetar självständigt och är inte bundna av geografiska eller administrativa gränser. Vårt mål är att förbättra den nationella samordningen av kollektivtrafiken, vilket gör resandet enklare och effektivare.

Vi vill att Sveriges resenärer ska bli mer involverade i beslutsprocesser som rör kollektivtrafiken. Detta då användarna besitter värdefull kunskap om hur kollektivtrafikens tjänster kan förbättras. Genom att sätta kundernas behov i fokus, kan kollektivtrafikens attraktivitet öka och fler människor uppmuntras att resa tillsammans.

Ordförande
Jonas Friberg
jonas.friberg@resenarerna.se

Vice ordförande
Emil Frodlund
emil.frodlund@resenarerna.se

Styrelseledamot
Karin Svensson-Smith
karin.svensson.smith@resenarerna.se

Styrelseledamot
Anders Björkström
anders.bjorkstrom@resenarerna.se

Styrelseledamot
Charlotta Faith-Ell
lottie.ell@resenarerna.se

Styrelseledamot
Olle Ek
olle.ek@resenarerna.se

Styrelseledamot
Thomas Montgomery
thomas.montgomery@resenarerna.se

Styrelseledamot
Johnny Bröndt
johnny.brondth@resenarerna.se

Styrelseledamot
Mårten Zetterman
marten.zetterman@resenarerna.se