You are here: Home / Om oss

Om oss

RESENÄRERNA – Riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter

En medlemsorganisation med syfte att driva konsumentfrågor för kollektivtrafikens konsumenter.

Våra medlemmar är både andra organisationer, t ex Pendlarföreningar och enskilda privatpersoner.

Vi arbetar med opinionsbildning och svarar på remisser där vi står på resenärernas sida. Vi lyfter resenärsperspektivet och driver frågor som förenklar för de som konsumerar kollektivtrafik.

Med kollektivtrafik avser vi all planerad trafik där flera reser tillsammans oavsett trafikslag och oavsett eventuella huvudmannaskap.

Bli medlem och hjälp oss utveckla kollektivtrafiken med resenärernas perspektiv

Resenärernas stadgar kan du läsa här.

Styrelseledamot
Ordförande

Jonas Friberg
jonas.Friberg@resenarsforum.se

Styrelseledamot
Vice ordförande

Emil Frodlund
emil.frodlund@resenarsforum.se

Styrelseledamot
Kassör

Anders Björkström
anders.bjorkstrom@resenarsforum.se

Styrelseledamot

Olle Ek
olle.ek@resenarsforum.se

Styrelseledamot

Thomas Montgomery
thomas.montgomery@resenarsforum.se

Styrelseledamot

Mats Ameen
mats.ameen@resenarsforum.se

Styrelseledamot

Mårten Zetterman
marten.zetterman@resenarsforum.se

Styrelseledamot

Estelle Ferger
estelle.ferger@resenarsforum.se

Styrelseledamot

Johnny Brondt
johny.brondt@resenarsforum.se

Styrelseledamot

Elisabeth Lundberg Karlsson
elisabeth.lundberg@resenarsforum.se