You are here: Home / Medlemsorg

Medlemsorganisationer

Resenärerna organiserar enskilda resenärer och samarbetar med grupper eller föreningar med resenärsintresse. 

Grupper som vi har ett samarbetsavtal med

Föreningen Gnestapendeln

Arbetar för att bevara och utveckla Gnestapendeln.

Föreningen TIM-pendlare

Bevakar pendlares intresse i Mälardalen.

Horredsbygdens byalag

Verksamt i Horred, Istorp och Öxnevalla. Byalaget verkar för en levande landsbygd med påverkansarbete kring bostadsbyggande, centrumutveckling, kommunikationer och många andra frågor.

Järnvägsfrämjandet

Arbetar både på riksplanet och lokalt med att följa och analysera aktuella trafikpolitiska frågor och deltar i debatten.

Kollektivtrafikant Stockholm

Arbetar för att kollektivtrafiken ska vara tillförlitlig, bekväm och snabb. Kollektivtrafikant Stockholm deltar i debatten om Stockholms kollektivtrafik genom att skriva artiklar i pressen, svara på remisser och genom att utreda angelägna frågor.

Skärgårdens trafikantförening

Representerar sedan 60-talet trafikanterna i Stockholmsregionens skärgårdstrafik och pendelbåtstrafik i kontakter med ledande politiker och tjänstemän i regionen och kommunerna. Vi bistår också våra drygt 100 organisationsmedlemmar i samband med förnyelse och upprustning av trafikbryggor.

Resenärsgruppen BroenLive

Gruppen är upprättad för att kunna informera i frågor omkring Öresundsbron och för att tågpendlar kan finna gemensamma lösningar på problem.