You are here: Home / Årets station

Årets station

En viktig del inom kollektivtrafiken är stationen, även kallad en del av kollektivtrafikens skyltfönster. Det är här resenärerna spenderar sin tid innan och efter sin resa, en plats där man förväntas bemötas av en viss nivå av standard. Genom Resenärernas egna stationsprojekt har organisationen, som den enda i Sverige, kartlagt de flesta av Sveriges stationer.

De kriterier som kartlagts är bland annat resenärernas tillgång till trafikinformation, utbud av olika typer av service och stationens tillgänglighet. För att utse årets station har Resenärerna utgått från dessa kriterier och sett ut den station som ligger bäst till.

Läs mer om Årets Station nedan.

Årets station 2022 tilldelas

Malmö C

Vår motivering:

”Med sin enkla utformning och struktur är Malmö C enkel att förstå både för den vana
pendlaren, sällanresenären och turisten. Trots stationens omfattande trafik vad gäller
både tåg- och busstrafik är stationen väl sammanhållen, med korta distanser vid byten mellan de olika trafikslagen.
Dessutom kan många av perrongerna nås utan att resenären behöver använda vare sig
trappa eller hiss.
I Skånetrafikens kundcenter finns möjlighet att köpa biljetter och få information även från
andra operatörer. Informationen om alla tågavgångar finns på samma plats.
I den stora väntsalen som rymmer många stolar och bord, finns det patrullerande vakter
och tidvis värdar som kan ge information.”