Årets station

En viktig del inom kollektivtrafiken är stationen, även kallad en del av kollektivtrafikens skyltfönster. Det är här resenärerna spenderar sin tid innan och efter sin resa, en plats där man förväntas bemötas av en viss nivå av standard. Genom Resenärernas egna stationsprojekt har organisationen, som den enda i Sverige, kartlagt de flesta av Sveriges stationer.

De kriterier som kartlagts är bland annat resenärernas tillgång till trafikinformation, utbud av olika typer av service och stationens tillgänglighet. Utefter dessa kriterier utser Resenärerna årets station. Detta uppmärksammas genom en ceremoni där samtliga ansvarstagare av stationen tillsammans med representanter från Resenärerna deltar.

Kontaktperson
Olle Ek
olle.ek@resenarerna.se

2023 Uppsala C

Vår motivering
”Med sin välstrukturerade samordning av tåg och de flesta bussar till en gemensam terminal, är Uppsala Centralstation enkel att förstå både för den vana pendlaren, sällanresenären och turisten. En mycket välplanerad och rymlig tunnel under bangården ger tillsammans med rulltrappor och hissar goda möjligheter att nå perronger och hållplatser.

Uppsala Centralstation har ett centralt läge vilket underlättar att nå stationen både till fots och med cykel. Bra serviceutbud i och nära stationen med bl.a. butiker, bankomat och restauranger.
Ett parkeringsgarage finns i anslutning till stationen.

Möjlighet till biljettköp och information över disk finns för lokal trafik i UL kundtjänst och för biljettköp för långväga trafik hos Pressbyrån.”

2022 Malmö C

Vår motivering
”Med sin enkla utformning och struktur är Malmö C enkel att förstå både för den vana pendlaren, sällanresenären och turisten. Trots stationens omfattande trafik vad gäller både tåg- och busstrafik är stationen väl sammanhållen, med korta distanser vid byten mellan de olika trafikslagen. Dessutom kan många av perrongerna nås utan att resenären behöver använda vare sig trappa eller hiss.

I Skånetrafikens kundcenter finns möjlighet att köpa biljetter och få information även från andra operatörer. Informationen om alla tågavgångar finns på samma plats. I den stora väntsalen som rymmer många stolar och bord, finns det patrullerande vakter och tidvis värdar som kan ge information.”