You are here: Home / Ordförande Jonas Friberg

Ordförande Jonas Friberg

Varför valde du att blir aktiv i Resenärernas arbete?
För att jag tycker att resenärernas arbete är viktigt inte minst för att kollektivtrafiken inte alltid har kunden i fokus och ofta styrs på ett sätt som innebär att de som beslutar befinner sig långt från kunderna. 

”Jag tycker att resenärernas arbete är viktigt inte minst för att kollektivtrafiken inte alltid har kunden i fokus och ofta styrs på ett sätt som innebär att de som beslutar befinner sig långt från kunderna.”

Jonas Friberg

Vad finner du är viktiga attribut när du som resenär ankommer till en station?
Att det är enkelt att komma till tågen – gärna direkt ut från stationshus/ gata. Att informationen om tåg och spår är tydlig, enkel att hitta, läsa och förstå och att jag väldigt gärna vill ha någon som jag kan fråga – det saknas tyvärr överallt.

Var hoppas du att Resenärerna befinner sig inom 5 år?
Att vi är en betydligt större och än mer erkänd organisation med ett eget kansli med medarbetare som driver på konsumentfrågorna för resenärerna. Det skall vara enkelt att göra rätt!

 

Har du någon egen favoritupplevelse vad gäller kollektivtrafik (I Sverige eller utlandet)?
Jag älskar att vara kund och resenär där jag upplever att jag blir sedd, där personalen har mandat, goda förutsättningar och tycker om sitt jobb. Där ser jag positiv utveckling hos många, men den organisation där jag alltid upplever mig sedd och där jag upplever att personalen har mandat och roligt på jobbet är på MTRX.