Stationsprojeketet

Stationer, eller hållplatser, spelar en central roll för resenärer. De markerar starten eller slutet på en resa och ofta byter resenärer transportmedel just här. Det är därför avgörande att resenärer får tillgång till nödvändig service och information på dessa platser. Detta inkluderar information om tidtabeller, biljetter och eventuella driftstörningar, samt andra tjänster som tillgång till en uppvärmd väntsal och möjligheter för upphämtning med bil, bland annat. Den service och information som erbjuds kan variera kraftigt från station till station, vilket kan vara förvirrande.

Även om regelbundna resenärer oftast är bekanta med sin vanliga station, är det viktigt att ha tydlig och begriplig information för att locka nya användare, tillfälliga resenärer och besökare från andra orter.

Av dessa skäl driver organisationen Resenärerna ett projekt som syftar till att förbättra stationerna. Vi har analyserat nästan 400 stationer och hållplatser genom att granska 70 olika kontrollpunkter. Resultaten har diskuterats i möten med de som ansvarar för stationernas skötsel och har även använts av andra organisationer, som Trafikanalys, för att få en klarare bild av stationernas status.

Vi arbetar nu med att, baserat på vårt underlag, identifiera och premiera några av de främsta stationerna i Sverige, med målet att varje år utse landets bästa station.

 

Kontaktperson
Olle Ek
olle.ek@resenarerna.se