You are here: Home / Stationsprojektet

Stationsprojektet

Stationen, eller hållplatsen, är för resenären en viktig plats. Där börjar eller slutar resenärens resa och ibland byter resenären där mellan olika färdmedel. Det är därför viktigt att resenärer där får tillgång till den service och information hen behöver och vill ha. Det gäller t.ex information om tidtabeller, biljetter, eventuella driftstörningar. Det gäller också annan service t.ex tillgång till uppvärmd väntsal, möjlighet att bli hämtad med bil och så vidare. Den information / service resenären kan få på stationerna varierar i allra högsta grad. Ett problem för resenären är t.ex att informationen är mycket olika utformad på olika stationer.

Den daglige resenären ”kan” oftast sin station men för att locka nya resenärer, resenärer som bara reser ibland och resenärer från annan ort måste det finnas bra service och för alla begriplig information.
Av ovanstående skäl har RESENÄRENA ett stationsprojekt. Vi har studerat närmare 400 stationer/hållplatser och gått igenom ett 70-tal kontrollpunkter. Vi har sammanställt uppgifterna och haft möten med många av de som är ansvaiga för stationerna. Vårt underlag har också använts av andra, t.ex har Trafiktanalys använt våra stationsdata och sagt att organisationen RESENÄRERNA än de som har den bästa bilden av hur det ser ut på stationerna.
Vi har nu ett arbete på gång där vi med vårt underlag som bas skall få fram ur resenärens synpunkt några bra stationer och bland dessa utse Sveriges bästa station.

Blekinge har utanför sina större stationer bra samlad information på trafiktornet. Buss- och tågtidtabeller, klocka, biljettautomat mm.

Blekinge har utanför sina större stationer bra samlad information på trafiktornet. Buss- och tågtidtabeller, klocka, biljettautomat mm.

Samma information finns oftast även samlad även inne i västsalen.

Samma information finns oftast även samlad även inne i västsalen.

Att det är 77 minuter till avgång är ingen bra information till resenären. Hen vill ha en avgångstid.

Att det är 77 minuter till avgång är ingen bra information till resenären. Hen vill ha en avgångstid.

I Sverige finns det många informationstavlor på stationerna. Väldigt många av dessa är helt tomma. Vi har många förslag på information som saknas och som kunde sättas upp på dessa informationstavlor.

I Sverige finns det många informationstavlor på stationerna. Väldigt många av dessa är helt tomma. Vi har många förslag på information som saknas och som kunde sättas upp på dessa informationstavlor.